CHIA SẺ VỀ KÍNH ÁP TRÒNG MÀ TRANGLALA LUÔN DÙNG
0
Category:
Channel: TrangLala Beauty
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Jul, 17, 2017
Youtube Posted date: Nov, 13, 2016
0 favorites
427 views
0 likes
0 comments
https://www.facebook.com/TrangLala-Beauty-207731622655222/?ref=bookmarks PLEASE DO NOT EMAIL ME FOR BUSINESS THANKS !
SẢN PHẨM : ÁP TRÒNG 1 NGÀY CÓ MÀU CỦA FRESH AQUA
CÁI NÀY 1 LÀ ĐẾN HIỆU KÍNH THUỐC HỎI , 2 LÀ TÌM ONLINE
GIÃN TRÒNG MAGIC COLOUR CỦA KOREA . RẤT DỄ KIẾM Ở CÁC SHOP BÁN LENS
SORRY TRANG KO BÁN LENS NHA CÁC BẠN !