Trinh Bị Móc Ví Ở Barcelona ♡ Barcelona Vlog With Truc's Hobbies ♡ TrinhPham
0
Category:
Channel: Trinh Pham
Posted by Tram Nguyen
Posted date: May, 06, 2018
Youtube Posted date: May, 06, 2018
0 favorites
467 views
0 likes
0 comments
Hành trình gian nan để Trinh và bà Trúc gặp nhau tại Barcelona như thế nào? Mọi nguời xem trong video nhé haha

➫ Instagram: https://instagram.com/trinh.phamm/
➫ Facebook: https://facebook.com/Trinh-Pham-1524428337794116/
➫ Snapchat: http://snapchat.com/add/trinhpham91

------------------------------------------

➫ Video filmed by Trinh Pham
➫ Video edited by Trinh Phạm
➫ Thumbnail by Ann Le : bit.ly/annle0394

------------------------------------------
Song Used:
FTC: This video is not sponsored