Full Swatch & Review LEMONADE Perfect Couple Lip ♡ Swatch Son Thần Tượng Quách Ánh ♡ Trinh Pham
0
Category:
Channel: Trinh Pham
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Sep, 09, 2018
Youtube Posted date: Sep, 09, 2018
0 favorites
543 views
0 likes
0 comments
Khi thần tượng của bạn ra son thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm ngay 1 video swatch son haha. Lúc đầu Trinh định giữ cho mình dùng thôi, nhưng quá nhiều bạn yêu cầu nên Trinh đã swatch hết và review về son đầu tiên của Lemonade tui nhoé! Mọi người đã mua chưaaaa?

LET'S CONNECT !!
➫ Instagram: https://instagram.com/trinh.phamm/
➫ Facebook: https://facebook.com/Trinh-Pham-1524428337794116/
➫ Snapchat: http://snapchat.com/add/trinhpham91
------------------------------------------
Product mentioned:
LEMONADE PERFECT COUPLE LIP
https://www.lemonade.vn/

------------------------------------------
➫ Video filmed by Mạnh Cường
➫ Video edited by Trinh Phạm
➫ Thumbnail by Ann Le : bit.ly/annle0394

------------------------------------------
Song Used:
Crush by Tessa Violet - https://thmatc.co/?l=1558A334

FTC: This video is not sponsored