SON BT21 BTS Boy With Luv #ARMY
0
Category:
Channel: Góc Của Rư
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Apr, 13, 2019
Youtube Posted date: Apr, 13, 2019
0 favorites
100 views
0 likes
0 comments
Link cuộc thi BeautiFly mà BBOX tổ chức:
https://www.bbox2u.com/bbs/board.php?bo_table=blog&wr_id=283


Video này Rư review cho cả nhà về bộ son BT21 mà BTS đã kết hợp với VT cosmetics nhé. Trùng hợp Video lên sóng cùng thời điểm BTS ra hit mới Boy With Luv