Chuyện chưa kể ở Hong Kong ⚡️ + Điểm sống ảo nhớ mãi | MUST-KNOW TRAVEL GUIDE TO HK
0
Category:
Channel: Letsplaymakeup
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Nov, 06, 2019
Youtube Posted date: Nov, 06, 2019
0 favorites
19 views
0 likes
0 comments
Một video do anh Nam đạo diễn nên đẹp hơn những gì thím thường làm nhưng ngôi sao chính vẫn là sự mặn mòi của tui đó =)))). Lần đầu đến Hong Kong với nhiều bỡ ngỡ nhưng clip này cũng sâu sắc lắm xin lắm nên hãy xem liền, ghé qua xong nhớ để lại tình thương hihi :").

Chuyện chưa kể ở Hong Kong ⚡️ + Điểm sống ảo nhớ mãi | MUST-KNOW TRAVEL GUIDE TO HK